Publication Details

Author:Gökoğlu,M,Kırkbeşoğlu,E, Tuzlukaya,Ş
Title:Kurumsallaşma Sürecinde Retorik Stratejilerinin Rolü: Türkiye'de bir Sigorta Şirketinin Kurumsallaşması Üzerine Niteliksel Bir Analiz
Category:International Refereed Journal
Index:Others
Published Place:Journal of Business Research Turk
Year:2015
Volume:7/3
Pages:261-282
Place: