Publication Details

Author:Gonca Güzel Şahin, Şule Tuzlukaya
Title:Sağlık Turizmi, Ed. D. Tengilimoğlu,Turizm Türleri ve Turizm Politikaları, Dünya ‘da ve Türkiye'de Sağlık Turizmi
Category:Book Chapter
Index:Others
Published Place: Siyasal Kitabevi, Ankara, 17-46
Year:2013
Volume:
Pages:
Place:Ankara