Publication Details

Author:Güzel Ş. G.
Title:Üniversite Düzeyinde Yiyecek-İçecek Eğitiminde Hizmet Kalitesi”
Category:National Refereed Conference
Index:Others
Published Place:3. Ulusal Gastronomi Sempozyumu
Year:2009
Volume:0
Pages:0
Place: