Publication Details

Author:Güzel Ş. G.
Title:Kriz Döneminde Türkiye Turizm Tanıtımının Önemi
Category:National Refereed Conference
Index:Others
Published Place:2. Ulusal Türkiye Turizmi Sempozyumu Tebliğler Kitabı
Year:2001
Volume:0
Pages:117-138
Place: