S. Gül Güneş, Doç. Dr., Bölüm Başk. Yard.

S. Gül Güneş

İletişim Bilgileri

Telefon:8662
Ofis:Rektörlük Binası No:222
Bağlı Olduğu Bölüm:Turizm İşletmeciliği Bölümü
Özgeçmiş

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Peyzaj Mimarlığı Ankara Üniversitesi 2002
Yüksek Lisans Peyzaj Mimarlığı Ankara Üniversitesi 1996
Yüksek Lisans Environmental Management International Technological University 1995
Lisans Peyzaj Mimarlığı Ankara Üniversitesi 1992


Akademik Ünvanlar

DereceÜniversiteAyYıl
Doçent Atılım Üniversitesi Eylül 2014
Yardımcı Doçent Atılım Üniversitesi Kasım 2007


Araştırma Konuları

Turizm Çevre İlişkileri, Sürdürülebilir turizm, Kırsal planlama, Korunan Alanlar ve Katılımcı Yönetim Planları, Peyzaj planlama, Çevre Yönetimi, Ekoturizm, Ekolojik planlama, Destinasyon Yönetimi, Kırsal kalkınmada Kadın, Korunan Alanlarda Turizm


Yayınlar

SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI

G.Gunes and L. Hens (2007), Ecotourism in Old-Growth Forests in Turkey: The Kure Mountains Experience, Mountain Research and Development, USA, 27

Diğer Hakemli Dergiler

M.Çetin ve G.Güneş (2015), Mavi bayrak Eko-Etiket Programı ve Türkiye, Tabiat ve İnsan, Yıl:49, Haziran 2015, 190, 5-15

İ.Satar ve G. Güneş (2014), Türkiye’nin Biyolojik Çeşitlilik Sıcak Noktaları, Tabiat ve İnsan, Yıl:48, Sayı:185, Mart 2014, 21-34

S.Gürsay ve G. Güneş (2014), Jeoturizm ve Sürdürülebilirlik: Kızılcahamam – Çamlıdere Jeoparki Örneği, Ankara Araştırmaları Dergisi, Cilt:2, Ankara, 2, 203-215

M.Küçük ve G. Güneş (2013), Sivil Toplum Kuruluşları ve Çevresel Sürdürülebilirlik, Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 5, No.2, Online, 298-311

M. Küçük ve G.Güneş (2013), Yerel Kalkınmada Bir Etken Olarak Turizm: Yerel Sivil Toplum Kuruluşlarının Görüşleri, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, TODAİE, Cilt:4, Ekim 2013, 22

C. Baştemur, G. Güneş (2013), Rural Tourism in Protected Areas: A Case Study from Kure Mountains National Park-Turkey, Forestry Review, Skopje, 44, 23-30

Güneş S. (2012), Governance and Participation in Camili Biosphere Reserve, International Journal of Information Technology and Business Management, Vol.6 No.1, 1, 37-49

G. Gunes, G.Karakoc, C.Bastemur (2012), Integration of Environmental Aspects in Tourism Higher Education: The Hotel Managers’ Point of View, Turizam, International Scientific Journal, Issue:4, 16, 152-169

Güneş S. (2011), Korunan Alanların Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Katılımcı Yönetim Planları, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 3:1, 47-57

Güneş S. (2011), Konaklama Sektöründe Çevre Dostu Yönetimin Önemi, KMU Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Karaman, 20, 45-51

I.Bircan, H.I.Ulker, G.Gunes, G.Karakoc, Z.Poyraz (2010), Tourism Destination Sustainability And Non-Governmental Organizations (NGO’s): A Case Study Of Beypazari, Turkey, Journal of Educational Travel, 1, 17-32

Güneş S. (2010), Book Review:Principles and Practice (Ralf Buckley), Tourism Analysis, 15:2

Güneş S. (2010), Conference Report: Tourism and the third sector, Anatolia: An Iternational Journal of Tourism and Hospitality Research, 21:2, 393

Güneş S. (2001), Yaylalar ve Türkiye’de Yayla Turizmi, Ekin, Türk-Koop

Güneş S. (1999), Açık ve Yeşil Alanların Planlanmasında Yeşil Yolların Önemi, Tabiat ve İnsan, 1

Güneş S. (1998), Turizm ve Çevre İlişkileri, Tabiat ve İnsan Dergisi, Yıl: 3, 0

Güneş S. (1998), Çatı Bahçeleri Düzenlenmesine İlişkin Teknik Özellik ve Donanımlar, Pamukkale Üniv. Mühendislik Fak. Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 4, 501-512

Güneş S. (1998), Çatı Bahçelerinde Bitkisel Düzenleme Esasları, Pamukkale Üniv. Mühendislik Fak. Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 4, 625-633

N. Karadeniz ve G. Güneş (1998), Doğal ve Kültürel Peyzajın Korunmasında Milli Parklar, Ekin, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yayın Organı, 6

Uluslararası Konferans Bildirileri

G.Güneş, S.Z. Şahin, C.Aydın, N. Yıldırım and E. Işıkan (2014), The Importance of Creating Sustainable Campuses In Higher Education, 3rd International Congress on Urban and Environmental Issues and Policies, 29-30 May 2014

İ.Satar ve G. Güneş (2014), The Importance of Cultural Tourism in the Context of Safeguarding of Intangible Cultural Heritage in Turkey, Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Artvin Coruh University, 15-17 October, 2014.

Güneş S. (2012), Urban Parks as Green-Blue Infrastructures: The Ankara Mogan Park Case, EFLA Regional Congress, "Green Infrastructure: from global to local", St. Petersburg (Russia)-Uppsala (Sweden), 11-15 June, 2012, Russia and Sweden

Güneş S. (2012), Sustainable Development for Tourism Destinations, 1ST Meeting of the OIC/COMCEC Private Sector Tourism Forum,“Sustainable Tourism and Community-Based Tourism in the OIC Region”, 07-08 December 2012, İzmir, 0

C. Bastemur and G. Gunes (2012), Rural Tourism in Protected Areas: A Case Study From the Kure Mountains-Turkey, The 2012 TOSOK International Tourism Conference, Ulsan, South Korea on July 4th ~ 6th, 2012

C.Tanrisever Bastemur and G. Gunes (2011), World Heritage Sites As Tourism Resources: The Case of Safranbolu-Turkey, EuroCHRIE 2011-Tourism and Hospitality: Drivers of Transition, 19th – 22nd October, 2011, Dubrovnik, 103-115

S. ERAYDIN, Ö., ALAÇAM, G.GUNES (2006), Sustainable Tourism Management in Artvin-Camili, The Alpine Carpathian Cooperation of Protected Areas-Workshop, 0, 0

G. GUNES, A. YILMAZTURK, M. İŞÇİOĞLU (2005), A Case Study From Turkey: Biological Diversity and Natural Resources Management Project, The 11th International Symposium on Society and Resource Management, 0, 0

Güneş S. (2001), Harmony With Nature and Traditional Houses in Yaylas: Turkey Case, XXIX IAHS World Congress on Housing, 0, 0

E.Erdogan and G. Gunes (2001), Urban Landscapes In Housing Areas and Their Contribution to the Environment, XXIX IAHS World Congress on Housing, 0, 0

G. Gunes and E.Erdogan (2000), The Evaluation of Open Spaces in New Housing Settlement Areas:Ankara Case, The XXVIIIth World Congress on Housing:Challenges for the 21st Century, 0, 0, 0

G. Gunes and R.Erdoğan (1998), Identification of Environmental Threats In Tourism Destinations, Kriton Curi-International Symposium on Environmental Management of Mediterranenean Region , 0, 0

G. Gunes and E.Erdoğan (1996), Green Buildings: A Vital Part of Sustainable Cities, XXIV IAHS World Housing Congress, 0, 0

Ulusal Konferans Bildirileri

G.Güneş, E. Çalışkan Arısoy, E.Aslan (2015), Cittaslow Ağına Dahil Kentler Sürdürülebilir Turizm Kriterlerine Yönelik Bir Analiz, Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi.14-16 Mayıs 2015, , Gümüşhane

G. Güneş ve E. Aslan (2015), Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanimi ve Sürdürülebilir Turizme Olan Etkileri:Türkiye Örneği, Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi.14-16 Mayıs 2015,, Gümüşhane

G.Güneş (2014), Çorumda Sürdürülebilir Turizm ve Yerel Kalkınma, Hititlerin Başkentinde Kentsel Bellek ve Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 19 Nisan 2014, Çorum, 124-131

Güneş S. (2014), Maden ve Taş Ocakları Örneğinde Endüstri Mirasının Korunması ve Yeniden Kullanımı, Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Süleyman Demirel Üniversitesi, 18-20 Eylül 2014, Isparta., 324-334

E. Aslan ve G. Güneş (2014), Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Kapsamında Engelsiz Şehirler ve Turizm: Ulusal Yazılı Medyada Engelsizlik Üzerine Bir Tarama, 15. Ulusal Turizm Kongresi, 13-16 Kasım 2014, Ankara.

M. Küçük ve G. Güneş (2013), Kızılcahamam’da Turizm ve Yerel Kalkınma, 14.Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 5-8 Aralık 2013, Kayseri

Güneş S. (2013), Sürdürülebilir Kırsal Planlamada Doğa Turizmi ve Yerellik, Türkiye’de Doğa Turizmi Master Planları Hazırlanması Sürecinde Alternatif Turizm Gelişimi İmkanlarının Batı Karadeniz ve Zonguldak Özelinde Değerlendirilmesi Sempozyumu, Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Orman ve Su İşleri X. Bölge Müdürlüğü’nün İşbirliğiyle, 11-12 Ocak 2013, Zonguldak, 0

M. Küçük ve G. Güneş (2013), Sivil Toplum Kuruluşları ve Çevresel Sürdürülebilirlik, SOSBİLKO-Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı, 27 Nisan 2013, Kuşadası

O.Yılmaz ve G.Güneş (2013), Halfeti Örneğinde Sakin Şehir Hareketinin Peyzaj Korumaya Katkısı, Peyzaj Mimarlığı V. Kongresi Bildiriler Kitabı. 15-17 Kasım 2013, Çukurova Üniversitesi-Adana., 204-216

S.Z. ŞAHİN, G. GÜNEŞ, E. AKIN, E. UĞUZ (2013), Kültürel Miras Yönetiminde Yenilikçi Bir İzleme Değerlendirme Yaklaşımı: Envanter Çerçevesi Modeli, 6-8 Kasım 2013. Dünya Şehircilik Günü 37. Kollokyumu, İzmir

Güneş S. (2012), Gelişen Destinasyonlarda Turizm ve Korunan Alanlar, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar : Ağ Kurma ve Sürdürülebilir Turizm Çalıştayı, European Destinations of Excellence Initiative with Cooperation of European Commission for Collaboration in Sustainable Tourism Development, 28-29 Haziran 2012, Ankara, 0

G. Güneş ve C. Tanrısrever Baştemur (2011), Sürdürülebilir Kırsal Turizmde Kadınların Rolü ve Önemi, 1. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, Karaman

Güneş S. (2010), Kent Yakınındaki Kırsal Alanların Kaynaklarının Akılcı Kullanımı: Ankara-Nallıhan Örneği, Peyzaj Mimarlığı IV. Kongresi, Kuşadası

H.İ.Ülker, G.Güneş, G. Karakoç (2008), Sürdürülebilir Turizmde Yöresel Yemek Kültürünün Önemi, II. Ulusal Gastronomi Sempozyumu ve Sanatsal Etkinlikler, Antalya

Güneş S. (2008), Korunan Alanlar Ve Çevresi İçin Sürdürülebilir Turizm Gelişim Stratejisi, III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, Balıkesir, 0

Güneş S. (2005), PAN Parks Korunan Alan Sertifikalandırma Sistemi, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 8-10 Eylul 2005, Süleyman Demirel Univ. Orman Fak., , Isparta

N.KARADENİZ VE G.GÜNEŞ (2002), Dağ Ekosistemleri ve Sürdürülebilir Yaklaşımlar, Türkiye Dağları 1. Ulusal Sempozyumu, 0, 0

G.GÜNEŞ VE A.ÖZDEMİR (2000), Çevresel Kalitenin Yüksetilmesinde Enerji Etkin Peyzaj Planlamanın Rolü, 1. Kentsel Tasarım Haftası, Kentsel Tasarım: Kentsel Çevreye Çok Disiplinli Bir Yaklaşım Aracı, 0, 0, 0

N.KARADENİZ VE G.GÜNEŞ (1998), Gündem 21 Çerçevesinde Dağ ve Yayla Ekosistemlerinin Sürdürülebilir Planlama ve Yönetimi”, Sosyo-Ekonomik Değişim Sürecinde Bolu Yayla ve Ormanları Sempozyumu, 0

N.KOÇ ve G.GÜNEŞ (1996), Turizm Kaynak Bağımlılığını Gözardı Etmeli Midir?, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi III. Coğrafya Sempozyumu, 0, 0

E. GÖKOK, A.UYSAL, G.GÜNEŞ (1996), Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler, Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi III. Coğrafya Sempozyumu, 0, 0

Güneş S. (1995), Turistik Alanlarda Çevresel Tehditlerin Belirlenmesine Bir Örnek: Göreme Milli Parkı, I. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 0, 0

Güneş S. (1995), Ihlara Vadisi’ndeki Doğal ve Kültürel Kaynakların Sürdürülebilir Turizm Bağlamında Değerlendirilmesi, Türkiye’de 19. Dünya Şehircilik Günü Kollokyumu, 0, 0

E. GÖKOK, A. UYSAL, G. GUNES (1994), Geçmişten Günümüze Çevre Duyarlı Planlama, 4. Ulusal Bölge Bilimi/ Bölge Planlama Kongresi, 0, 0

Notlar

G.Güneş (2015), Sustainable Community-based Tourism and Protected Areas in Turkey, Capacity Development for Sustainable Community Based Tourism Kick-off Meeting, UNDP and Ministry of Culture and Tourism, June 1-2

Güneş S. (2014), Sürdürülebilir Kampüs Olma Yolunda, ÇevreciyİZ, Atılım Üniversitesi İz Dergisi, Sayı 19, Şubat 2014, Ankara, 60-61

Güneş S. (2014), Sürdürülebilir bir Yeşil Kampüs Olma Yolunda: Anketler ve Bilinçlendirme Seminerleri, ÇevreciyİZ, Atılım Üniversitesi İz Dergisi, Sayı 20, Eylül 2014, Ankara, 75

G. Güneş (2014), Turizmde Sürdürülebilirlik Şart, Bütünleşik Pazarlamada Marketing Türkiye Dergisi Eki, Şubat 2014-1 / 285, 21-24

Güneş S. (2013), Türkiye Kırsalında Kadın, Atılım Üniversitesi.E-Bulten. Kültür ve Sanat, Kütüphane Müdürlüğü, Yıl:8, Mart 2013, 29

Güneş S. (2013), Otellerde Çevre Yönetiminin Önemi, Plaj Mavi Bayrak Temsilcisi Eğitimi, Alanya- Alaiye Resort Otel, 26-27 Mart 2013, 0

Güneş S. (2013), Kırsal Turizmin sürdürülebilir Yönetiminin Önemi, 22 Nisan 2013, Çankırı Valiliği il Kültür ve Turizm Müdürlüğü-Turizm Haftası Konferansı, Çankırı

Güneş S. (2013), Ankara’nın Rekreasyon ve Turizm Potansiyeli Bakımından Kırsal Alanlar, 20 Nisan 2013, Panel Konusmacısı, Ankara’nın Rekreasyon ve Turizm Potansiyeli Bakımından Kırsal Alanlar . Ankara ve Turizm Paneli 2, Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Turizm Haftası Programı, Ankara

G.Güneş (2013), Kadın Girişimciler Kilit Rolde, Capital-TR Aylık İş ve Ekonomi Dergisi, Eylül 2013 Eki, 24-27

Güneş S. (2012), Kırsal Turizmin Sürdürülebilir Kalkınmadaki Rolü, TürkTarım-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Dergisi, Temmuz-Ağustos 2012, Ankara, 206, 16-19

Güneş S. (2012), En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Jüri Kriterleri, 6-7 Aralık 2012, 6. Yerel Mavi Bayrak Sorumluları Eğitimi. TURCEV-Türkiye Çevre Eğitim Vakfı, , Çeşme-İzmir

Güneş S. (2012), Agro-ekoturizm Eğitimi, Halfeti kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği, Projeye kaynak sağlayan kuruluş:Karacadağ Kalkınma Ajansı, Projenin Adı-Kırsal Kalkınma ve Agro-ekoturizm Eğitimleri, 15-17 Eylül 2012, Halfeti-Urfa, 0

Güneş S. (2012), Kırsal Turizm ve Pansiyon İşletmeciliği Eğitimi, Nallıhan-Beydili Köyü-Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Kırsal turizm ankara'da yaygınlaşıyor ve kurumsallaşıyor: kırsal kalkınma temelli nallıhan kırsal turizm projesi” kapsamında, 5-6 Ekim 2012, Beydili-Nalllıhan

Güneş S. (2012), Rio+20 ve Yeşil Ekonomi, Atılım Üniversitesi İz Dergisi, ÇevreciyİZ, Kasım-Aralık 2012, 17, 70-71

Güneş S. (2011), Turizm Eğitimi Sektördeki Gelişmeleri Takip Etmeli, Cumhuriyet Gazetesi, Bilim ve Teknoloji, 1283, 20

Güneş S. (2011), Kırsal Turizm İlkeleri Eğitimi, 21 ve 26 Şubat 2011, Nallıhan Turizm Gönüllüleri Derneği’nin T.C. Ankara Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Kapsamında Hibe Almaya hak kazandığı Nallıhan'da Kırsal Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi Projesi kapsamında. , Nallıhan

Güneş S. (2011), Dünya’da Doğa Koruma Çalışmaları, 11 Ocak 2011 ve 3 Mayıs 2011, ÖÇK’nın Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi projesi kapsamında altı proje uygulama alanındaki paydaş ve ilgili kamu kurumlarının yetkilileri ile yerel yöneticilerini biyolojik çeşitlilik, korunan alanlar, deniz koruma alanları ve yönetimi konularında bilgilendirmek amaçlı eğitim Semineri , Akyaka-Gökova/Muğla

Güneş S. (2010), Ekoturizmin Geliştirilme Olanakları ve Yerel Halkın Rolü, Orman Koruma Alanlarının Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi Kapsamında Küre Dağları Milli Parkı’nın köylerinde yaşayan köy kadınlarına yönelik düzenlenen “Ekoturizm Alanında Ev Pansiyonculuğu Eğitimi”, • 6 Temmuz 2010, Bartın ve Kastamonu

Güneş S. (2009), Kriz Turizmi Nasıl Vurdu?, Popüler Bilim, Ankara, 181, 40-44

Güneş S. (2009), Ekoturizmde Yükselen Değer:Türkiye, Habertürk Gazetesi, 20

Güneş S. (2008), Turizmin sürdürülebilirliği için ekoturizm, Popüler Bilim, Ankara, 177, 28-30

Güneş S. (2008), Çevre ve Doğa Eğitimi, 4002 BİTO-Eğlenceli Bilim Merkezi-Yaz Bilim Parkı 2008. 108BO70-TÜBİTAK-Bilim ve Toplum Dairesi Başkanlığı Destekli Bilim Kampları/Okulları, Ankara, 1-2 Temmuz 2008

Güneş S. (2006), Küre National Park Trains for the Future, PAN Parks

Güneş S. (2006), Yaylalar ve Turizm, Çevre ve İnsan, 67, 18-23

Güneş S. (2006), Biyolojik çeşitlilik Koruma-Öğrenme Ağı Çalışmaları, Yeşil Türkiye, 596

Güneş S. (2006), Turizm-Çevre İlişkileri ve Çevre Duyarlı Turizm Eğitimi, 20 Temmuz 2006, KorunanAlanlardaEkolojiTemelliDoğaEğitimi.Kastamonu Valiliği İl ÇevreveOrman Md. lüğü ve TÜBİTAK işbirliğinde, Kastamonu

Güneş S. (1999), Rio 1992 ve Sonrası, Tarım ve Köy, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, 125, 32-35

Güneş S. (1998), Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitlilik, Tarım ve Köy, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Sayı: , 20-23

Güneş S. (1998), Duyarlı Ekosistemler ve Akılcı Yönetimleri, Çevre Koruma Hizmetleri Dergisi, 33

Güneş S. (1997), Sürdürülebilir Kentlerin Planlanmasında Çatı Bahçelerinin Önemi, Çevre ve İnsan Dergisi, Yıl: 1

Güneş S. (1995), Turistik Alanlarda Doğal Kaynakların Korunmasında Yeni Bir Kavram: Sürdürülebilir Turizm, Çevre ve İnsan Dergisi, Yıl: 6

Kitapta Bölüm

G.Gunes (2015), Convention on Biological Diversity, In: Cater, C, Garrod, B and Low, T. (eds.), The Encyclopaedia of Sustainable Tourism,, CABI , Oxford

G.Güneş (2013), Toplumsal Cinsiyet ve Çevre, Toplumsal Cinsiyet ve Yansımaları, Bölüm III-Çevre ve Kadın, Ed:L. Gültekin, G. Güneş, C.Ertung, A.Şimşek,Atılım Üniversitesi Yayınları, Ankara, 80-88

G.Güneş (2013), Turizm Kavramı, Turizmin Tarihçesi, Ülke Ekonomilerine Katkısı ve Turizm Turizm İstatistikleri, Sağlık Turizmi, Ed. D. Tengilimoğlu, Siyasal Kitabevi, Ankara, 17-46

Güneş S. (2012), Leisure, Tourism-The Key Concepts, Routledge, Edited by: P. Robinson, Oxon, 111-116

Güneş S. (2012), Recreation, Tourism-The Key Concepts, Edited by: P. Robinson, Routledge, Oxon, 164-168

Güneş S. (2010), Kentlerde Boş Zaman Değerlendirme Alışkanlıkları ve Alışveriş Merkezleri, Dosya: Bilinç Akışında Alışveriş Merkezleri, Ankara, 22, 60-67

H. ÇELEM, G. GÜNEŞ ve Ş. ŞAHİN (1997), Bitki Dikim Yöntemleri ve Teknikleri, Park ve Bahçeler İçin Bakım ve Onarım El Kitabı, Ankara: MESA Mesken Sanayii A.Ş., s. 29-44

H. ÇELEM, Ş. ŞAHİN ve G. GÜNEŞ (1997), Kentlerde Yol Ağaçlaması, Park ve Bahçeler İçin Bakım ve Onarım El Kitabı, Ankara:MESA Mesken Sanayii A.Ş., s. 45-57

Kitaplar

G. Güneş, Y. Öztürkler, vd. (2012), Bilim Editörü, Bölgesel Kırsal alanda Kadın Çalıştayı, 27-29 Eylül 2011- Kars, Kuzeydoğu Bölgesi (Ağrı, Ardahan, Artvin, Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır), T.C. Gıda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Yayın No:03-08/04, ISBN: 978-606-4672-02-8, Ankara, 132 sayfa

G. Gunes, Y. Ozturkler et al. (2012), Science Editor, Regional Workshop on Rural Women, North-Eastern Region, September 27-29, 2011, Ministry of Food, Agriculture and Livestock, Ankara, 40 pages

G.Güneş, HB Gedik, G.Ekuklu, NH.Şahin, GV.Saraçoğlu, Y.Oraman (2011), Marmara Bölgesi Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı (Bursa, Kocaeli, Edirne, Sakarya, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Düzce), Bilim Editörü, T.C.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 2011, TEDGEM Yayın No: 02-17/02, ISBN: 978-975-407-306-5, Ankara, 02-17/, 144 pages

Güneş S. (2010), E-Kitap, Ekonomik Kalkınmada Turizm Politikaları ve Uygulama Stratejileri, Atılım Üniversitesi Uzaktan eğitim, Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programı, 150 s.

Güneş S. (2009), E-Kitap-Turizm Sektörü ve Stratejik Hedefleri, Atılım Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programı, 161 s.

Beunders, N., Klep, R., Tapaninen, M. ve Gunes, g. (2007), Türkiye’deki Korunan Alanlar ve Çevresinde Sürdürülebilir Turizm Gelişim Stratejisi Rehberi, Dumat Ofset Matbaacılık, 120 pages

H. PERÇİN, O.YILMAZ, R. ERDOĞAN, Z. DİLAVER, G.GÜNEŞ (1997), Bitki Tanıma ve Değerlendirme (I) Uygulama Kılavuzu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, AÜ Ziraat Fak. Yayın No: 1492, Uygulama Klavuzu: 246., 38 s.