Nallıhan Saha Çalışması

Bölümümüz öğrencileri, “Destinasyon Yönetimi” ve “Dünya Turizm Coğrafyası” dersleri kapsamında 4 Mayıs 2015 tarihinde, Ankara’nın ilçesi Nallıhan ve Nallıhan’ın kasabası Çayırhan'da günübirlik bir saha çalışması gerçekleştirdiler. Söz konusu derslerin Öğretim Üyesi Doç.Dr. Gül Güneş eşliğinde gerçekleşen saha çalışmaları kapsamında öğrenciler öncelikle Çayırhan’da bulunan Davutoğlan Kuş Cenneti ve Ziyaretçi Merkezini gezdiler. Ziyaretçi Merkezinde kuş gözlemi yapan öğrencilere, Nallıhan Turizm Gönüllüleri Derneğinden Hüseyin Tırıl bilgi aktardı. Daha sonra Nallıhan ilçe merkezine geçen öğrenciler; 1595 yılında Nasuh Paşa tarafından yaptırılan Nasuhpaşa  Camii ve Kocahanı gezdiler. Ardından Kocahan içindeki İpek iğne oyaları satış birimleri ve dokuma atölyesi gibi mekanlarda yerel el sanatlarıyla uğraşan ustalarla biraraya gelen öğrenciler, İlçede kurulan pazarda ise yerel halk ile sohbet ettiler. Nallıhana özgü yöresel yemekleden oluşan öğlen yemeği sayesinde ise, her destinasyona özgü değerlerin nasıl kaliteli bir turitik ürüne dönüştürüebileceğini görme imkanına sahip oldular. Saha çalışmalarının son yıllarda oldukça önem kazanan “Sorumlu Seyahat” kapsamında yapan öğrenciler, bu nedenle Nallıhan yerel halkına katkı sağlamak için “İlhan Çetinkaya Kültür Kütüphanesine” de kitap bağışında bulundular. Kırsal turizmde dernekler, yerel yönetimler ve yerel halkın da dahil olduğu tüm paydaşlarla birlikte yönetimin önemini bu saha çalışması sayesinde daha iyi kavrayan öğrenciler; ayrıca Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde özel ilgi turizminin katılımcı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla ele alınmasının ve kırsaldaki turizm gelişimlerinin yerelden sahiplenilmesinin önemini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı yakalamış oldular.