Öğr. Gör. Şule TUZLUKAYA’nın Girişimcilik Dersi

Kingston Üniversitesi'nin British Council ortaklığında Türkiye'deki üniversite öğrencilerine yönelik İstanbul The Marmara Hotel'de düzenlediği eğitim ve yarışma programına 14.05.2011 tarihinde Üniversitemizden İşletme Fakültesi Girişimcilik dersi öğrencilerinden Burçe Boyraz, Furkan İpek, İbrahim Aba, Merve Günal ve Zehra Özbir'den oluşan 5 kişilik bir grup katılmıştır. Atılım Üniversitesi yarışmaya İstanbul dışından katılan tek üniversite olmuş ve öğrenciler sunumları ile jüri özel ödülü almıştır. Programda, problem tanımlama ve çözme üzerine çeşitli aktivitelerin gerçekleştirilmesinin ardından, öğrenciler bir problemin çözümü üzerine bir proje yürütmüş ve son olarak üniversite öğrencileri arasında proje sunumları üzerinden yarışma gerçekleşmiştir.