Turizm Sektöründe Kadın

Konuşmacılar, Türkiye’de turizm endüstrisinde istihdam edilen kayıtlı çalışanların sadece %25'i kadınlardan oluştuğu sektörde, işgücüne katılım oranının istenilen düzeyin çok altında olduğu vurguladı. Turizm sektöründe yönetici düzeyinde çalışan az sayıdaki kadının, kendilerinin bu alanda vitrin olarak değil, beceri yetenek ve birikimleri ile yer almak istediklerini belirten konuşmacılar, kadınların turizmde üst düzey yönetimlerde daha çok yer alması ile sektörde kalitenin de yükseleceğini savunarak kadının yaratıcılığını, gücünü, girişimciliğini, duygusallığını turizm sektörüne aktarması gerektiğini söylediler.
Ayrıca, kadınların çalışma yaşamlarındaki görevleri dışında, toplumsal görevlerini de iş hayatıyla birlikte yürütmekle yükümlü oldukları (eş, anne olmak gibi) göz önüne alındığında hiç de kolay olmayan bir kariyer yokuşu ile karşı karşıya olduklarını dile getiren konuşmacılar
bu zorluklarına rağmen, turizm sektöründe çok başarılı olmuş bu engelleri aşmış kadın yöneticilerin bulunduğuna dikkat çektiler. 
 

Panele dinleyici olarak katılan Sheraton Otel Excutive Chef ve TAFED Başkanı Zeki Açıköz ise yiyecek-içecek sektöründe de  kadınların son yıllardaki başarılarının üzerinde durarak, önemli katkılar da bulundu. 

 Panelin kapanış konuşmasını yapan Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gül Güneş ise Türkiye’de kadının insani ve ekonomik kalkınmışlık düzeyinin çok düşük olduğunu dile getirerek, eğitimin önemi üzerinde durmuştur.