Turizm İşletmeciliği Bölümü 4. Geleneksel Kaynaşma Partisi

Kaynaşma partisi bu sene, daha önceki senelerden farklı bir içerikle yapıldı. Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gül GÜNEŞ’in açılış konuşmasını yaptığı ve sonrasında yönetimini Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Gonca GÜZEL ŞAHİN’e devrettiği partide; Turizm İşletmeciliği bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri, bölümle ilgili düşünce ve önerilerini dile getirdiler. Bölümün 1.,2.,3.,4. sınıf öğrencileri ve mezunları arasında fikir paylaşımının sağlandığı organizasyonda; genel olarak bölüm tanıtımı, bölüme yeni katılan öğrencilerin adaptasyonu, çift ana dal / yan dal imkanları, stajlar, yeni ders programı ve mezunların durumuna ilişkin yorum ve öneriler ele alındı. Öğrenciler, ayrıca geleneksel hale gelen söz konusu kaynaşma partilerinin kendileri için oldukça faydalı olduğunu ifade ederek, Bölüm öğretim elemanlarına teşekkürlerini ilettiler.