SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE SAHİPLERİNE EĞİTİM VERDİK

Anadolu Efes, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve turizm alanında çalışan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerden  oluşan Çalışma Grubu’nun stratejik partnerliğiyle geliştirilen Gelecek Turizmde-Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu’na 63 ilden 236 başvuru oldu. Ön değerlendirme aşamasını geçen projelerin sahipleri, 29-30 Mayıs 2013 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Turizm ve Proje Geliştirme Atölye Çalışması”na katılmaya hak hazandılar. Söz konusu Atölye çalışması kapsamında Bölümümüz Öğretim Üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Gül GÜNEŞ de “Sürdürülebilir Turizm ve Yerel Kalkınma” konulu bir eğitim sunumu gerçekleştirdi.