ORTADOĞU’DAKİ GELİŞMELER VE TÜRKİYE TURİZMİ KONULU KONFERANS

Konferansta ilk olarak söz alan Onur Gözet; sayılarla Dünya ve Türk turizmini karşılaştırdı; turizm ile barış ilişkisine; Ortadoğu’daki siyasi gelişmelerin Türk turizmine olan etkilerine ve Türkiye-Ortadoğu arasındaki siyasi gelişmeler ile turizm ilişkilerine değindi. Konferansta ikinci olarak söz alan Alper Maçkan, Ortadoğudaki gelişmelerin tur operatörlerinin fiyatlandırmasına olan etkisine değindi; dış politikanın ve görsel medyanın turizme olan etkisine ilişkin örenkler verdi; Dünya kamuyounda da yer aldığı şekliyle ülkemizin Ortadoğu’da yaşanan olaylar sonrasında vermiş olduğu anlamlı desteği vurguladı ve Turizm Araştırmaları Derneği’nin özelikle turizm profesyonelleri ile Ortadoğudaki gelişmeler konusunda yapmış oldukları araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Maçkan ayrıca, turizmin cinsiyetinin kadın olduğunu ve turizm eğilimlerinin belirlenmesinde kadınların önemli bir role sahip olduklarını belirtti. Soru-cevap bölümün ardından panelin kapanış konuşmasını yapan Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Gül Güneş, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünde verilen eğitimin güncel gelişmelerle bağlantılı yürütülmesinin önemini vurguladı ve değerli katkıları nedeniyle Alper Maçkan ve Onur Gözet’e teşekkür etti. Konferans sonunda konuşmacılara plaketleri takdim edildi ve kokteyle geçildi.