ATILIM ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜNÜN ÇEVRESEL AÇIDAN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YEŞİL KAMPÜS OLABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Destekleyen Kuruluş:Atılım Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (ARGEDA-BAP)

Proje Kodu:ATÜ-BAP-A-1213-09

Proje Süresi: 18 ay (Mart 2013-Ekim 2014)

Proje Yürütücüsü:  Doç. Dr. S. Gül Güneş/Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü

İletişim: Doç. Dr. S. Gül Güneş, İşletme Fakültesi, 312 5868662, gul.gunes@atilim.edu.tr

Proje Eş Yürütücüsü: Doç.Dr.S. Zafer Şahin

Araştırmacılar: Cansu Çiğdem Aydın, Nazlı Yıldırım, Esra Işıkan

Bursiyer öğrenci: E.Berrak Gökalp

Anketör bursiyer öğrenciler: O. Engin Okay, Hilal Eryaşar ve Beril E. Özüerler 

Projeye ilişkin kısa bilgi: Bu projenin amacı; Türkiye özelinde henüz yeni olan “Çevresel Açıdan Sürdürülebilir Yeşil Kampüs” konusunda Atılım Üniversitesi örneğinde bir değerlendirmenin yapılması ve bu değerlendirme sonucunda ortaya konan öneriler sayesinde;

  • Çevre üzerinde oluşacak etkilerin azaltılmasında bir üniversite olarak akademisyenler, öğrenciler ve idarecilerin hep birlikte çalışması ve
  • Atılım Üniversitesinin çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil kampüs konusunda öğrenen ve yenilikçi bir kampüs ortamına dönüşmesidir.

Bu proje kapsamında;

  • Sürdürülebilir/yeşil kampüs konusundaki yerli ve yabancı litertür araştırılmış,
  • Atılım Üniversitesinin mevcut durumu  ve konuya ilişkin yapılan çalışmalar araştırılmış ve bu çalışmalar esnasında konuyla ilgili kişilerin görüşleri alınmış,
  • Sürdürülebilir/yeşil kampüs çalışması yürüten Üniversitelerin (Ankara, Boğaziçi, Ege, ODTÜ ve Koç Üniversiteleri) temsilcileriyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiş,
  • Atılım Üniversitesi lisans öğrencilerine yönelik anket uygulanmış (Projemiz kapsamında bursiyer araştırmacı lisans öğrencilerimiz; farklı bölümlerimizde okuyan lisans öğrencilerimizin sürdürülebilirliğe ilişkin genel bilincini, gündelik yaşam ve davranışlarına sürdürülebilirliği nasıl yansıttıklarını ve sürdürülebilir yeşil kampüse ilişkin beklentilerini ortaya koymaya yönelik anketler yaptılar),
  • Elde edilen anket sonuçları doğrultusunda, Proje Koordinatörü Doç.Dr. Gül Güneş tarafından 2013-2014 Bahar Döneminde lisans öğrencilerimize yönelik “Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma Nedir? Üniversite Kampüslerinin Sürdürülebilir Yeşil Kampüslere Sahip Olmaları Neden Önemlidir” konularında bilinçlendirme seminerleri gerçekleştirilmiş ve
  • Atılım Üniversitesi kampüsünün çevresel açıdan daha sürdürülebilir bir yeşil kampüs olabilmesi için öneriler ortaya konmuştur.