Aday Öğrenciler

Dünyada ve Ülkemizde Turizm Sektörü

Dünyanın en önemli sektörleri arasında yer alan turizm, insanların yaşadıkları ve çalıştıkları yerler dışındaki alanlara geçici olarak hareketlerini, bu alanlarda konaklamaları esnasında gerçekleştirdikleri aktiviteleri ve kişilerin gereksinimlerini karşılamak için yaratılan olanakları kapsar. Dünya ülkeleri tarafından yıllardır turizmin ekonomik yararlarına öncelik verilmiş, hem ülke hem de bölge kalkınmasında en önemli araçlardan biri olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle turizm, özellikle az gelişmiş bölgelerde teşvik edilmiş ve yönetimlerin büyük desteğini görmüştür. Turizm faaliyetlerinin birçok ekonomik faaliyetle doğrudan ve dolaylı ilişkisi ve bu faaliyet alanlarında da ekonomik gelişmeyi uyarabilecek kapasitede olması, sektördeki gelişmenin önemini daha da arttırmaktadır.
Günümüzde de turizm gelirlerinin ülke ekonomilerindeki payı giderek artmakta, gelirler yükselmektedir. Söz konusu gelirden daha fazla pay alma konusunda turizm bölgeleri arasındaki rekabet ise gün geçtikçe şiddetlenmektedir. Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine göre; 1950-2007 yılları arasında tüm dünyadaki uluslararası turist varışları, 25 milyondan 903 milyona ulaşmıştır. 1950’lerde söz konusu turist varışlarının yüzde 98’ini yalnızca on beş destinasyon paylaşmaktayken, günümüzde bu destinasyonlar, gelişmekte olan ülkelerdeki yeni cazibe merkezlerinin de tercih edilir hale gelmesiyle birlikte çeşitlilik göstermeye başlamıştır. Turizme ilişkin tüm veriler, özellikle yirminci yüzyılın sonlarından itibaren önemli bir ekonomik faaliyet alanı olan bu sektörün, önümüzdeki yıllarda da büyümeye devam edeceğini göstermektedir. Bu bağlamda, Dünya Turizm Örgütü 2008 verilerine göre gerek uluslar arası turist varışları gerekse turizm kazançları bakımından dünyanın ilk on ülkesi arasında yer alan Türkiye için, turizmin sürdürülebilirliğinin önemi tartışılmaz bir gerçek haline gelmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hazırlanan Türkiye Turizm Stratejisi (2023) Eylem Planı’nda (2007-2013) da bu noktadan hareketle doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi değerlerin koruma-kullanım dengesi içinde kullanılması ve turizm alternatiflerinin geliştirilerek ülkenin turizmden alacağı payın arttırılmasına yönelik hedefler belirlenmiştir.

Atılım Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü
Eğitim Anlayışı

Turizmin Türkiye ekonomisindeki önemi ve istihdam kapasitesi göz önüne alındığında, otel işletmeciliği, ulaştırma, yiyecek ve içecek işletmeciliği ve seyahat işletmeciliği alanlarında kalifiye eleman açığının giderek artmakta olduğu ve iyi yetişmiş personele büyük bir gereksinim duyulduğu bir gerçektir. Bu noktadan hareketle bölümümüzün temel amacı;
 • Turizm sektöründe ulusal ve uluslararası düzeyde yöneticilik yapabilecek, sektörel bilgi ve becerilerle donanmış profesyoneller yetiştirmek,
 • Turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu girişimci, yaratıcı, liderlik özelliklerine sahip, etik değerlere bağlı, çevreye karşı duyarlı bireyler yetiştirmek,
 • Turizm sektöründeki yenilikleri sürekli izleyerek değişimleri eğitim programına yansıtmaktır.
Atılım Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü TM-1 puan türünden öğrenci kabul etmektedir. Bu puan türünde gerekli koşulu sağlayamayan adaylar ise, YGS-6 puan türünde iki yıllık Atılım Üniversitesi Uzaktan Eğitim Önlisans Programları’ndan Turizm ve Otel İşletmeciliği programını tercih edebilmektedirler. Ayrıca Bölümümüze son yıllarda diğer Üniversitelerden Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile gelen öğrencilerin sayısında da artış gözlenmektedir.
Öğrencilerimiz öğrenimleri esnasında gerekli koşulları sağladıkları takdirde, burslu ve yarı burslu okuma imkanına sahip olabilmektedirler. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin Üniversitemizin diğer Bölümlerinde Yan Dal ve ya Çift Ana Dal yapma olanakları da bulunmaktadır.
Turizm eğitimi mesleki bir eğitim sürecini de içine aldığından öğrencinin mutlaka uygulama yapması gerekmektedir. Uygulamalı eğitim deneyimli bir öğretim kadrosunu ve çok özel fiziksel alt yapı yatırımlarını gerektirdiği için pahalı bir eğitimdir. Atılım Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü, lisans düzeyinde turizm eğitimi vermektedir, hazırlık sınıfıyla birlikte beş yıl süren bu eğitim uygulama ağırlıklı bir eğimdir. Deneyimli öğretim kadrosu ve son derece modern teknolojiyle donatılmış laboratuarları, restoran ve mutfak gibi uygulama alanları ve hedefleri arasında “uygulama oteli” de bulunan, eğitim kalitesi ile en yüksek üniversiteler arasındadır. Dünya turizm sektöründeki gelişmeler doğrultusunda sektörün önemli iş alanlarını oluşturan “Otel İşletmeciliği” ve “Gastronomi ve Mutfak Sanatları” gibi uzmanlaşan alanlarda eğitim vermektedir. Uygulamalı derslere sektörün profesyonel yöneticileri de katılmaktadır. Ayrıca öğrenciler, eğitim süreci içinde toplantı, seminer, panel gibi organizasyonlarda sektörle bir araya gelerek turizmin çok çeşitli alanlarında kendilerini geliştirecek fırsatlar yakalamaktadır. Öğrenciler stajlarını sektörün önde gelen işletmelerinde yapmaktadır, son sınıfta “yönetim stajı” ile bir departman yöneticisiyle birlikte çalıştıkları önemli bir süreci de sektörde tamamlayarak bir yönetici adayında olması gereken tüm bilgi ve becerilerle donatılmış olarak mezun olmaktadırlar.

Dersler
Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü, 2010-2011 öğretim yılından itibaren sektördeki gelişmeler doğrultusunda öğrencilerin farklı alanlarda uzmanlaşmalarını hedefleyerek program değişikliği yapmıştır. İlk iki yıl genel turizm işletmeciliği eğitimi alan öğrenciler, üçüncü yılda  “Otel İşletmeciliği” ya da “Gastronomi ve Mutfak Sanatları” alanlarından birini tercih ederek uzmanlaşacakları alanda dersler alarak mezun olmaktadırlar. Yeni programla ilgili daha detaylı bilgiye http://tm.atilim.edu.tr/undergrad_curriculum.php adresinden ulaşılabilir.
Dersler turizm ve otel işletmeciliği konusunda uzman akademisyenler ile sektörün deneyimli profesyonelleri tarafından verilmektedir.
Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü’nün eğitim dili İngilizcedir. Öğrenciler, üçüncü sınıftan itibaren Rusça, Çince, Almanca, İspanyolca dillerinden birini zorunlu ders olarak almaktadırlar.
 Bölümümüzün, öğrencilerin aldıkları birçok teorik dersin uygulamasını yapabilecekleri son derece modern ve teknolojik altyapıda uygulama restoranı, uygulama mutfağı, turizm sektöründe kullanılan yazılımları da içeren yüksek donanımlı bilgisayar laboratuarları vardır.
Uygulamalı eğitimin önemli bir süreci olan stajlar, anlaşmalı uluslararası zincir otellerde ve seyahat işletmelerinde yapılmaktadır. Öğrencilerin yaz stajı ile birlikte dönem içinde uluslararası zincir bir otelde, “Managerial Traning” adı altında yönetici asistanlığı yapacakları bir staj dönemi bulunmaktadır.

 

Staj Yapılan İşletmeler;
Hilton Otel Ankara
Sheraton  Otel Ankara
Sheraton Otel İstanbul
Bilkent Otel Ankara
Gloria Golf Resort-Antalya
Best Western Hotel 2000
Swissotel Ankara
Matiat Otel -Mardin
Rixos Otel Ankara
Valör Turizm Acentası
Ex-It Tourism Acentası
Option-tour
Grand Hotel İzmit
Ankara Royal Hotel
Sheraton Çeşme Hotel & Resort Spa
Champion Holiday Village Antalya
Calista Luxury Resort Horel Belek
Palm River Resort ans Casino Hotel Laughlin- Nevada – U.S.A.
Rixos Premium Belek
Limak Arcadia Hotel ve Tatil Köyü
Kyrenia Jasmin Court Hotel - Kıbrıs

Bölümümüzün, Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında İspanya-Lleida, Hollanda- Breda ve Slovakya-Presov üniversiteleriyle anlaşmaları bulunmaktadır. Bu değişim programı sayesinde öğrencilerimiz öğrenimlerinin en az bir dönemini anlaşmalı olduğumuz bu üniversitelerde geçirebilmektedirler.
İŞ OLANAKLARI

Staj süresince başarılı olan öğrencilerimiz, mezuniyet sonrasına yönelik iş teklifleri almaktadırlar. Mezunlarımız ise turizm sektörü içinde yer alan otel işletmeleri, seyahat işletmeleri, yiyecek ve içecek işletmelerinin orta ve üst yönetim kademelerinde istihdam olanağı bulmalarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinde de görev alabilmektedirler.

Mezunlarımızın çalıştığı işletmelerden örnekler;

 • Sheraton Hotel Ankara Önbüro Departmanı
 • Sheraton Hotel Ankara Yiyecek&İçecek Departmanı
 • Swissotel Ankara Satış Departmanı
 • Swissotel Ankara Yiyecek&İçecek Departmanı
 • Swissotel Abu Dhabi
 • Limak Limra Hotel Satış Departmanı
 • Limak Ambassador Hotel Satış Departmanı
 • Hilton Hotel Ankara Ön Büro Departmanı
 • Doubletree by Hilton Ankara Ön Büro Departmanı
 • Rixos Hotel Ankara Önbüro Departmanı
 • Alsero Seyahat Acentası Satış Departmanı
 • 777 Organizasyon Organizasyon Departmanı
 • Zedem Organizasyon
Mezunlarımızın bazıları da Yüksek Lisans ve Doktora Programları’na devam etmektedirler. 

Ayrıca, bölüm tanıtım filmimiz şu adresten izlenebilmektedir.

http://www.youtube.com/watch?v=8CKJk6gHxkE