Seyahat İşletmeciliği (TUR 514) Ders Detayları

Ders Adı: Seyahat İşletmeciliği
Kod: TUR 514
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı turizm sektöründe faaliyet gösteren seyahat işletmelerinin fonksiyonları ile turizm sektörü için taşıdıkları önemin belletilmesi, tur planlaması, hazırlanması, pazarlaması ve yönetim sürecinin nasıl gerçekleştirileceğini öğrencilere belletmektir
İçerik: Bu derste seyahat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin tanıtılması kuruluş işleyiş ve fonksiyonlarının, hukuki ve organizasyonel yapılarının belletilmesi, seyahat işletmelerinin personel yapıları, ürünleri tur çeşitleri ve turlarda görev alan elemanlar, tur planlaması, turun hazırlanması, pazarlanması ve turun gerçekleştirilmesi
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5