Turizm Mevzuatı (TUR 503) Ders Detayları

Ders Adı: Turizm Mevzuatı
Kod: TUR 503
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı turizm sektörünü düzenleyen hukuk ile ilgili mevzuatı derinlemesine inceleyerek yasal ve kamusal ilişkileri kavrama ve anlaşılmasını sağlamaktır
İçerik: Bu derste genel olarak turizm hukukunun özellikleri, nitelikleri, kaynakları ve seyahat hürriyeti kavramları tartışıldıktan sonra turizmi düzenleyen üç temel yasa olan 2634 sayılı turizmi teşvik yasası, 1618 sayılı TÜRSAB yasası, 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilat yasası ve bu yasalardaki tüzük ve yönetmelikler kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5