Hotel Endüstrisinde Seminer (TOUR 416) Ders Detayları

Ders Adı: Hotel Endüstrisinde Seminer
Kod: TOUR 416
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Turizm endüstrisindeki çevresel , sosyo-kültürel etkileri, ekonomiği ve sözlü iletişim becerilerini geliştirmeyi ve anlamayı amaçlamaktadır.
İçerik: Seçilmiş katkı sağlayabilecek insanlar ve öğrenciler. Fakültenin süregelen araştırma projelerini sunumu ve kritiği
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6