Konaklama İşletmeciliği (TUR 513) Ders Detayları

Ders Adı: Konaklama İşletmeciliği
Kod: TUR 513
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Turizm sektörünün üç ana unsurundan birini oluşturan konaklama işletmelerini lisansüstü düzeyinde derinlemesine bilgilendirilmesi ve bu alandaki konuların araştırılmasını sağlamaktır.
İçerik: Konaklama işletmeciliği ile ilgili temel bilgiler, verildikten sonra özellikle dünya ve Türkiyedeki sınıflama ölçütleri tartışılacaktır. Otel işletmeleri açısından yönetim ve yöneticilik kavramları, yönetim fonksiyonları, örgüt teorisi ve organizasyon analizi incelenecektir. Son beş hafta ise öğrencilerin konular ile ilgili sunumları tartışılacaktır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5