Turizm ekonomisi (TUR 510) Ders Detayları

Ders Adı: Turizm ekonomisi
Kod: TUR 510
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: İktisadi faaliyetler ve ödemeler dengesi, istihdam, milli gelir vb. ekonomik göstergeler içerisinde önemli yeri olan turizmin ekonomik boyutlarıyla öğrencilere aktarılması.
İçerik: Turizm Ekonomisi ve Strateji Kavramları, Turizm ve İktisat Bilimi, Turizmin Ekonomideki Yeri ve Önemi, Turizm Talep ve Arzı, Turizm Arz ve Talebinin Özellikleri ile Bunları Etkileyen Faktörler, Turizm Piyasası, Turizm Ekonomisi ve Ödemeler Dengesi, Turizmin Ekonomik Etkileri, Turizmin Para Piyasasına Etkileri, Turizmin Milli Gelir, İstihdam, Enflasyon ve Yatırımlara Etkileri, Turizm Yatırımlarının Özellikleri ve Ekonomik Getirileri,Turizm Gelirlerinin Özellikleri ve Kamu Gelirlerine Etkileri
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5