Konaklama Muhasebesi (TOUR 415) Ders Detayları

Ders Adı: Konaklama Muhasebesi
Kod: TOUR 415
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı; konaklama işletmelerinin muhasebe işlemlerini en iyi şekilde yerine getirebilecek, her türlü muhasebe verilerini en iyi şekilde yorumlayarak doğru stratejik kararlar verebilecek üst ve orta kademe yönetici yetiştirmeye yardımcı olmaktır.
İçerik: Bu derste; konaklama işletmelerinde muhasebenin amaç, önem ve özellikleri, gelirlerin, yabancı paralı işlemlerin, malzeme hareketlerinin, personel giderlerinin, duran varlık ve amortismanların takip ve kontrolü ile dönemsel faaliyet raporları, gider kontrolü, kar planlaması ve kontrolü gibi konular ele alınacaktır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6