Yiyecek- İçecek Yönetimi (TOUR 310) Ders Detayları

Ders Adı: Yiyecek- İçecek Yönetimi
Kod: TOUR 310
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Servis tekniğinin işleneceği bu dersin amacı öğrencilerin servis tekniğinin detayları, servisin anlam ve önemini kavramalarına yardımcı olmaktır.
İçerik: Bu derste yiyecek servisinin önemi ve servis kavramının tanımı, servis departmanında kullanılan malzemeler, servis türleri, içecek bilgisi ve içeceklerin servisi konuları üzerinde durulacaktır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6