Destinasyon Yönetimi (TOUR 214) Ders Detayları

Ders Adı: Destinasyon Yönetimi
Kod: TOUR 214
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı destinasyon yönetimini bütün yönleriyle öğretmektir.
İçerik: Gelişmiş sürdürülebilir turizm destinasyonları, rakip destinasyonlar, turistlerin destinasyon kararları ve tecrübeleri, turistik destinasyonlarındaki sorunları anlama ve yönetme, destinasyon politikası, planlama , gelişim, destinasyon yönetimi ve pazarlamadır.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5