Turizmde Sürdürülebilirlik ve Planlama (TOUR 211) Ders Detayları

Ders Adı: Turizmde Sürdürülebilirlik ve Planlama
Kod: TOUR 211
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı turizm planlamada sürdürelebilirik sorunları ışığında temel kavramları ve presiplerini öğrenmektir
İçerik: Turizm büyümesi ve sürdürülebilirlik. Turizm planlamasının presipleri ve temel kavramları.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5