Turizm Mevzuatı (TOUR 114) Ders Detayları

Ders Adı: Turizm Mevzuatı
Kod: TOUR 114
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste turizm sektörünü düzenleyen hukuk ve ilgili mevzuat derinlemesine incelenerek yasal ve kamusal ilişkileri kavrama ve anlamalarını sağlamaktır.
İçerik: Bu derste genel olarak turizm hukukunun özellikleri, nitelikleri, kaynakları ve seyahat hürriyeti kavramları tartışıldıktan sonra turizmi düzenleyen üç temel yasa olan 2634 sayılı turizmi teşvik yasası, 1618 sayılı TÜRSAB yasası, 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilat yasası ve bu yasalardaki tüzük ve yönetmelikler kapsamlı bir şekilde ele alınacaktır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4