Uluslararası Turizm (TOUR 112) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası Turizm
Kod: TOUR 112
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı uluslararası turizm işletmelerine genel bir bakış kazandırmaktır.
İçerik: Turizm endüstrisinin yapısı ve bileşenleri, Seyahat ve turizm istatistikleri, Devletin turizm sektöründeki rolü, Turizmde pazarlama karması ve stratejileri
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4