Dünya Turizm Çoğrafyası (TOUR 110) Ders Detayları

Ders Adı: Dünya Turizm Çoğrafyası
Kod: TOUR 110
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Turizm coğrafyasının zaman alanlarını, hava durumunu ülkeler, bölgeler ve önde gelen turizm destinasyonlarını göz önünde bulundurarak anlatmaktır.
İçerik: Turizm çoğrafyası, zaman alanları, hava durumunu, kıtalar, bölgeler, ülkeler, Dünyadaki ana turizm destinasyonları ve turizm gelişimin olumlu ve olumsuz yönleri
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4