Turizme Giriş (TOUR 101) Ders Detayları

Ders Adı: Turizme Giriş
Kod: TOUR 101
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı turizme genel bir giriş ve temel kavramları açıklayarak turizm prensiplerini anlatmak.
İçerik: Turizm endstrisunun esasları, prensipleri ve pratikleri
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7