Yiyecek-İçecek ve Ziyafet Yönetimi (TOUR 424) Ders Detayları

Ders Adı: Yiyecek-İçecek ve Ziyafet Yönetimi
Kod: TOUR 424
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste öğrencilere toplantı turizmi hakkında genel bilgilendirme ile kongre ve ziyafet organizasyon teknikleri becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.
İçerik: Bu derste otellerin ziyafet bölümleri ve kongre merkezlerinin yönetim sistemleri incelenmektedir. Uygulanan farkli pazarlama sistemleri, bu bölümlerin otelin odalar bölümü ve diğer bölümleri ile koordineli olarak işletilmesi ve pazarlanması konuları tartışılmaktadır. Aynı zamanda salonların değişik oturum düzenlerine göre kurulması, farklı servis türleri uygulamalı olarak gösterilmektedir
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 1
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3