Uluslararası Turizm (TOUR 404) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası Turizm
Kod: TOUR 404
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Kursun kapsamı uluslar arası turizm pazarının karakteri ve turizm uyum politikalarıdır. Buna ek olarak uluslar arası turizm politikalarının planlama ve uluslar arası düzeydeki sosyal, kültürel ve ekonomik çıkarımları derste gösterilecektir
İçerik: Ders turizm pazarlaması ve turizm politika planlamasına hükümetin katılması konularını kapsar. Ek olarak, derste turizm politikaları ve planlamasının uluslararası ölçekte sosyal, kültürel ve ekonomik etkileri de ele alınacaktır.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 4