Otelcilik Muhasebesinde İşletme Muhasebesi (TOUR 402) Ders Detayları

Ders Adı: Otelcilik Muhasebesinde İşletme Muhasebesi
Kod: TOUR 402
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Öğrencilerin genel olarak muhasebe ve muhasebe kayıtlarına ilişkin bilgileri edinmesi, kullanabilmesi ve Türk mevzuatına uygun raporlama yapabilmesini sağlamaktır.
İçerik: Bu ders, otelcilik endüstrisini değerlendirmek için iç ve dış kontrol teknikleri ve analitik perspektifi sağlar
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 9