Turizm Ekonomisi (TOUR 304) Ders Detayları

Ders Adı: Turizm Ekonomisi
Kod: TOUR 304
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı; turizm işletmelerinde orta ve üst düzey yönetim kademesinde görev alacak personelin; ekonomik analizler yapmada kullanılan temel iktisadi konuları turizm bakış açısıyla değerlendirilmesine imkan sağlayacak bilgileri aktarmaktır.
İçerik: Bu ders turizm sektörünü anlamaya ve gerçekleştirmeye yarayacak iktisat konularını sunmaktadır. Enflasyon, işsizlik, ekonomik büyüme teorileri ve bölgesel iktisadi kararlari içeren, mikroiktisatta tartışma konuları ulusal düzeydedir. Turizm çarpan etkisi, turizm endüstrisi ile ilgili bazı diğer konulardan biridir.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6