Türkiye'nin Turizm Mevzuatı ve Tüketici Hakları (TOUR 302) Ders Detayları

Ders Adı: Türkiye'nin Turizm Mevzuatı ve Tüketici Hakları
Kod: TOUR 302
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda yer alan düzenlemelerin, Yargıtay kararları ışığında açıklanmasıdır. 2003 yılı itibariyle TKHK´a eklenmiş olan genel işlem şartlarının yer aldığı sözleşmelerde tüketicinin korunması, uzaktan satım, paket tur, devre tatil ve kredi kartı sözleşmelerinin açıklanmasıdır. Avrupa Birliği´nin tüketicinin korunması alanında yayınlanmış yönergeleri ve çeşitli Avrupa ülkelerinin mevzuatının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesidir.
İçerik: Türk Turizmindeki ulusal turizm birimleri ve sivil girişimlere ek olarak hukukun temel kavramları tanıtılacaktır.Son olarak,turizm yetırımlarını cesaretlendirme ve tüketici hakları üzerinde durulacaktır.Ders Türkçe olarak verilecektir.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 7