Kat Hizmetleri (TOUR 206) Ders Detayları

Ders Adı: Kat Hizmetleri
Kod: TOUR 206
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: The main objective of the course is to provide information about the principles of housekeeping department. The responsibilities of the department, the importance of the department for the hospitality business will also be covered.
İçerik: Bu dersin ana hedefi, kat hizmetleri departmanının prensipleri hakkında bilgi sağlamaktır.Departmanın sorumlulukları, otel işletmesi için departmanın önemi de ele alınacaktır
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 4.5