Turizm Endüstrisi Temel Bilgileri (TOUR 106) Ders Detayları

Ders Adı: Turizm Endüstrisi Temel Bilgileri
Kod: TOUR 106
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Turizm İşletmeciliğine giriş konularının verileceği bu dersin temel amacı; öğrencinin belli başlı turizm işletmelerini genel olarak anlama ve kavramasına yardımcı olmaktır.
İçerik: Bu dersin amacı,tourism endüstrisindeki ana kavramları tanıtmaktır. Turizmi neyin mümkün kıldığı, sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmada turizmin rolü nadir ve turizm bir ülkenin zenginliğinde nasıl önemli bir faktör haline gelebilir? Ayrıca, ulusal ve uluslararası turizmi etkileyen faktörler, turist davranışları, turizmin etkileri, pazarlama stratejileri ve turizmin geleceği belirlenecektir.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 4