Otelcilik Endüstrisine Giriş (TOUR 203) Ders Detayları

Ders Adı: Otelcilik Endüstrisine Giriş
Kod: TOUR 203
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Turizm bilimine giriş konularının verileceği bu derste öğrencinin turizm terminolojisini anlama ve kavramasına, bu bilim dalının yer aldığı ulusal ve uluslar arası ilişkileri hem mikro hem de makro açıdan anlamasına yardımcı olmaktır.
İçerik: Ders terminoloji üzerinde durarak turizmin farklı bileşenlerini tanıtır. Sürdürülebilir kalkınma ve temel noktaları, seyahat ve turizm endüstrisi için önemli kavram ve prosedürler, otelcilik sektöründe büyümeyi ve değişimi etkileyen güçler, örgütler ve geniş çalışmalardetaylıca tartışılacak konulardan bazılarıdır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 8